Nieuws

 • Speciale aanbieding bij de uitgave van het boek over Kapitein-Commandant Hermann Berhnard GROSSMANN (17/02/2021):
  In september 2021 zal de Geschied- en Heemkundige van Londerzeel (GHKL) samen met Joris SAERENS een boek uitgeven over Kapitein-Commandant Hermann Berhnard GROSSMANN (3de Legerdivisie / 12de Linieregiment / Bataljon II / 4de Compagnie), één van de drie officieren die gesneuveld zijn bij het “Gevecht bij Londerzeel” op 29 september 1914 (boek “Kapitein-Commandant Hermann Berhnard GROSSMANN, gesneuveld te Londerzeel in WO I” [ISBN: 9789082635225]).
  ==>Bij deze gelegenheid biedt de Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel (GHKL) jullie gratis een ander uniek boek aan over Londerzeel (“De Lange Noveen”, WO II, auteur Jan VAN DE RYCK).<==
  Waar en wanneer de boeken in Londerzeel zullen kunnen worden afgehaald zal nog worden meegedeeld (rekening houdend met de Covid-19 maatregelen).
  Meer informatie over Kapitein-Commandant GROSSMANN (hier klikken).
  Bestellen van een boek over Kapitein-Commandant GROSSMANN (tot en met 31 juli 2021): (hier klikken).
  Aankondiging in paginaformaat: (klikken op de twee pagina’s hierna voor jpg-formaat) boek Kapitein-Commandant GROSSSMANN
 • Informatie over Oberleutnant Roderich von Rauch uit Hamburg en zijn “link” met Londerzeel – Ramsdonk en met Keizer Wilhelm II tijdens de Groote Oorlog 1914-1918 (21/01/2021):
  Publicatie van informatie over Oberleutnant Roderich von Rauch uit Hamburg en zijn “link” met Londerzeel – Ramsdonk en met Keizer Wilhelm II (overleden in Ramsdonk op 29/09/1914) (auteur: Joris Saerens). Raadplegen van deze informatie kan via de “Inhoud”-pagina of (hier klikken).
 • Informatie over John McGrath (Private soldier No. 14139 uit Nieuw-Zeeland) (16/01/2021):
  Publicatie van gedetailleerde informatie over John McGrath (Private soldier No. 14139 uit Nieuw-Zeeland, overleden in Bailleul in Frankrijk op 11/06/1917) (auteur: Joris Saerens). Raadplegen van deze informatie kan via de “niet-Londerzeel”-pagina of (hier klikken) (Nederlandstalige versie) of (click here) (English version).
 • Het boek over Kapitein-Commandant Hermann Berhnard GROSSMANN kan vanaf nu besteld worden (16/11/2020):
  Het boek “Kapitein-Commandant Hermann Berhnard GROSSMANN, gesneuveld te Londerzeel in WO I” [ISBN: 9789082635225], dat in september 2021 wordt uitgegeven door de Geschied- en Heemkundige van Londerzeel (GHKL) en Joris SAERENS, kan vanaf nu besteld worden.
  Bestellen van een boek (tot en met 31 juli 2021):
  (hier klikken).
 • Uitgave van een boek met de resultaten van de opzoekingen over Kapitein-Commandant Hermann Berhnard GROSSMANN (25/09/2020):
  In september 2021 zal de Geschied- en Heemkundige van Londerzeel (GHKL) samen met Joris SAERENS een boek uitgeven over Kapitein-Commandant Hermann Berhnard GROSSMANN (3de Legerdivisie / 12de Linieregiment / Bataljon II / 4de Compagnie), één van de drie officieren die gesneuveld zijn bij het “Gevecht bij Londerzeel” op 29 september 1914 (boek “Kapitein-Commandant Hermann Berhnard GROSSMANN, gesneuveld te Londerzeel in WO I” [ISBN: 9789082635225]).
  Kapitein-Commandant GROSSMANN werd dodelijk geraakt door kogels van het Duitse leger op de Provinciale Steenweg (thans Blauwenhoek) in Londerzeel Sint-Jozef op dinsdag 29 september 1914 rond de middag.
  Hij was een zoon van Duitse ouders (° Etterbeek 09/09/1875 – † Londerzeel 29/09/1914) maar werd genaturaliseerd tot Belg in 1894 en heeft carrière gemaakt in het Belgische leger.
  Het boek over Kapitein-Commandant GROSSMANN zal unieke informatie/documenten/aktes/foto’s bevatten over Kapitein-Commandant GROSSMANN en over zijn militaire loopbaan.

  Ook genealogische gegevens zullen aan bod komen in het boek.
  Het “Gevecht bij Herstal” op 6 augustus 1914 en het “Gevecht bij Londerzeel” op 29 september 1914 waaraan het regiment van Kapitein-Commandant GROSSMANN aan deelnam komen ook aan bod in het boek met vermeldingen uit verschillende bronnen.
  De aankoopprijs van dit boek (114 pagina’s/A4) is € 24 (+ € 6 bij eventuele verzending).
  Bedoeling is ook om een Franstalige versie van dit boek te maken voor onder meer de familie/nabestaanden van Kapitein-Commandant GROSSMANN en eventuele andere geïnteresseerden.
  Ook in het GHKL-tijdschrift zal er een (minder uitgebreid/korter) artikel over Kapitein-Commandant GROSSMANN verschijnen.

  ==>Bij deze gelegenheid biedt de Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel (GHKL) jullie gratis een ander uniek boek over Londerzeel aan (“De Lange Noveen”, WO II, auteur Jan VAN DE RYCK).<==

  Waar en wanneer de boeken in Londerzeel zullen kunnen worden afgehaald zal nog worden meegedeeld (rekening houdend met de Covid-19 maatregelen).
  Bestellen van een boek over Kapitein-Commandant GROSSMANN (tot en met 31 juli 2021): (hier klikken).
  Aankondiging in paginaformaat: (klikken op de twee pagina’s hierna voor jpg-formaat) boek Kapitein-Commandant GROSSSMANN
 • Opzoekingen over Kapitein-Commandant Hermann Berhnard GROSSMANN (° Etterbeek 09/09/1875 – † Londerzeel, gesneuveld bij het ‘Gevecht bij Londerzeel’, 29/09/1914) (25/05/2020):
  Joris SAERENS is bezig met verdere opzoekingen over Hermann Berhnard (niet ‘Bernhard’) GROSSMANN, Kapitein-Commandant bij het Belgische leger in WO I, die gesneuveld is bij het ‘Gevecht bij Londerzeel’ in de buurt van Neeravert te Londerzeel op 29 september 1914. De bedoeling is om alle informatie te verzamelen in een artikel dat later zal gepubliceerd worden in het tijdschrift van GHKL. Indien iemand nog iets heeft over deze persoon dat niet is verschenen in het boek ‘Het liefdadigheidswerk van Mademoiselle Orianne’ dan mag die contact opnemen via (Contact)Kapitein-Commandant Hermann Bernhard Grossmann [Volgens de Historische Dienst van het Belgisch Leger heeft een slag een strategisch impact en een gevecht een tactisch impact. ‘Gevecht’ is een gevecht dat op zich niet beslissend is, ‘Slag’ is een gevecht dat op zich wel beslissend is (Carl von Clausewitz). Dus ‘Slag aan de IJzer’ en ‘Gevecht bij Londerzeel’ en niet ‘Slag van Londerzeel’.]
 • De Duitse Oberleutnant Roderich von RAUCH en zijn ‘link’ met Londerzeel en ook met Keizer Wilhelm II (26/04/2020):
  Omdat over de Duitse Oberleutnant Roderich von RAUCH, die omgekomen is in WO I, heel weinig informatie voorhanden was heeft Joris SAERENS over deze Duitse gesneuvelde soldaat een heleboel opzoekingen gedaan in België maar ook op verschillende plaatsen in Duitsland. Er werd contact gelegd met zijn nabestaanden in Duitsland. Alle gevonden gegevens werden verzameld in een boek (in de Duitse taal) bestemd voor de familie von RAUCH in Duitsland. In een later nummer van de tijdschriften van WFA Ieper (tijdschrift Shrapnel van ‘The Western Front Association- België’), GHKL Londerzeel, Berla Meise en Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos zal een artikel gepubliceerd worden over Oberleutnant Roderich von RAUCH. Ook de heemkringen Ter Palen Buggenhout, Baceroth Baasrode en Marcel Bovyn Sint-Gillis Dendermonde hebben hun interesse getoond. De verschillende bijdragen zullen zoveel mogelijk afgestemd zijn op de locaties van de tijdschriftpublicaties met verwijzingen naar die locaties. (klikken hierna voor foto’s)  steenkapper August Culot met grafmonument van Roderich von Rauch-copyright  gedenkplaat op grafmonument van Roderich von Rauch-copyright  Berlijn Invalidenfriedhof-Grafmonument van familie von Rauch  Colonel Leopold von Rauch, in front of Emperor William Il (Duits Hoofdkwartier in Spa) (Foto van Stichting Huis Doorn)-Copyright  Buch 'Oberleutnant Roderich Hermann Armand von Rauch'
 • In navolging van de uitgave van het boek ‘Het liefdadigheidswerk van Mademoiselle Orianne‘ door de Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel (GHKL) werd nog verder onderzoek gedaan over het gezin Orianne – Hannot:
  In het eerste nummer van het GHKL-tijdschrift van het jaar 2020 zal een artikel verschijnen van onze verdere opzoekingen over het gezin Orianne – Hannot met heel wat originele foto’s en gevonden documenten.
 • Vragen gesteld op 29/01/2020 in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers door een parlementslid aan de minister van Landsverdediging over de 12 Belgische militairen die overleden zijn in de Chartreuse in de periode van maart 1915 tot april 1919 + de antwoorden op 07/02/2020 van Ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie:

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0181 – Zittingsperiode : 55

AuteurTheo Francken, N-VA (04666)
DepartementMinister van Buitenlandse Zaken, en van Defensie
Sub-departementBuitenlandse Zaken en Defensie
TitelBegraafplaats Neuville-sous-Montreuil (MV 1521C).
Datum indiening29/01/2020
TaalN
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum28/02/2020
VraagVoor Wapenstilstand 2019 brachten diverse initiatieven de soldaten weer in beeld die sneuvelden tijdens de twee wereldoorlogen. Soms in positieve zin, zoals de uitbreiding van de website War Dead Register met 12.000 Belgische militairen die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog of het aanbrengen van de gedenkplaatjes voor Onze Vergeten Helden door het War Heritage Institute. Maar soms ook in negatieve zin, zoals Het Laatste Nieuws dat bericht over een Belgische begraafplaats voor oorlogsslachtoffers in het Franse Neuville-sous-Montreuil, waar zo’n 599 landgenoten een laatste rustplaats vonden, maar vandaag gereduceerd is tot een koeienweide.
1. Het register van het War Heritage Institute geeft aan dat ten minste 15 soldaten overleden in het Franse dorpje Neuville-sous-Montreuil. Een aantal van hen werd overgebracht naar de grotere Belgische ereparken, maar de laatste rustplaats van anderen kan niet bevestigd worden. Is het bijgevolg mogelijk dat er zich nog soldatengraven op de site bevinden en kan het War Heritage Institute bijgevolg een rol spelen in het opwaarderen van de historische site?
2. Onder minister Steven Vandeput werd het project Onze Vergeten Helden door het War Heritage Institute geïnitieerd om juist zo’n vergeten graven zichtbaar te maken. Is het project ook van toepassing op graven die zich niet op onze bodem bevinden en werd er ook contact gelegd met de Franse gemeenten waar 307 Belgische soldaten op burgerbegraafplaatsen liggen (en die bijgevolg ten laste zijn van de betrokken gemeenten)?
3. Het War Heritage Institute ontwierp uniforme tricolore gedenkplaatjes die aan alle gemeentebesturen gratis ter beschikking gesteld worden, voor de ruim 9.000 soldaten die thuis herbegraven werden. Zo’n negentig gemeenten gingen al in op het aanbod en bestelden een 1.500-tal gedenkplaatjes. Valt het succes binnen de verwachtingen van het Institute en gaat ze ook proactief proberen de overige gemeenten te overtuigen om aan te sluiten bij het project?
4. Wordt er bij het aanbrengen van de tricolore plaatjes op graven voldoende aandacht besteed aan de gevoeligheid rond huldezerkjes en de Vlaams-nationale achtergrond van de personen?
Status1 réponse normale – normaal antwoord – Nieuwe antwoord
Antwoord1. Het War Heritage Institute (WHI) houdt een zo volledig en nauwkeurig mogelijk register bij van de plekken waar de militairen van de twee wereldoorlogen begraven liggen. De verplaatsing van lichamen wordt eveneens exhaustief gevolgd. Alle militairen die in het Franse dorpje Neuville-sous-Montreuil begraven werden, zijn, met uitzondering van twee gevallen, naar hun geboorteplaats of een andere gepaste site gerepatrieerd. Voor deze twee gesneuvelden, zijn de archieven uit die tijd onvolledig of beschadigd en kan er niet met zekerheid meegedeeld worden of ze nu nog in de weide van Neville-sous-Montreuil begraven zijn. Gelet op de overbrenging van al hun kameraden lijkt het echter weinig waarschijnlijk dat ze zich daar nog bevinden en kunnen we er dus van uit gaan dat ze destijds dus eveneens ondergebracht zijn op een andere begraafplaats.
2. Het project “Onze vergeten helden” betreft momenteel enkel de graven op Belgisch grondgebied. De mogelijkheid om de werking uit te breiden naar graven die in de buurlanden liggen, wordt momenteel onderzocht.
3. Proactieve initiatieven werden genomen om de gemeenten, die zich aan het project met betrekking tot de tricolore gedenkplaatjes nog niet hebben aangesloten, over de streep te trekken. Voor de verjaardagen van 14-18 en 40-45 werd een grote sensibiliseringscampagne opgezet, zowel via de pers als via de sociale media. Intensieve contacten zullen binnenkort opgestart worden met de gemeenten teneinde hen het project opnieuw voor te stellen en hen te wijzen op de voordelen waarvan zij kunnen genieten.
4. Het WHI heeft de plaatsing van driekleurige gedenkplaatjes aan de gemeenten overgelaten. De vraag met betrekking tot de gevoeligheid rond huldezerkjes en de Vlaams-nationale achtergrond van de begraven militairen moet dus voorgelegd worden aan de gemeentes die de gedenkplaatjes plaatsen.
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenFRANKRIJK | OUD-STRIJDER | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | OORLOGSSLACHTOFFER | BEGRAAFPLAATS | EERSTE WERELDOORLOG | TWEEDE WERELDOORLOG
 

Stand van zaken Belgische begraafplaats Neuville-sous-Montreuil en onze eigen bevindingen na grondige opzoekingen daarover:
Wij hebben tot op heden (september 2020) schriftelijke bronnen teruggevonden over het feit dat er twaalf (12) Belgische militairen werden begraven tijdens WO I in het Franse dorpje Neuville-sous-Montreuil en waarvan vier (4) op de Belgische begraafplaats in de buurt van de Chartreuse (vandaag een koeienweide). De andere acht (8) Belgische militairen werden indertijd begraven op het gemeentelijk kerkhof rond de kerk van Neuville-sous-Montreuil. Bij sommige militairen, maar niet allemaal want dit wordt wel niet steeds heel duidelijk aangegeven in de gevonden schriftelijke bronnen, die begraven werden op de Belgische begraafplaats in de buurt van de Chartreuse kan aangetoond worden of zij en wanneer werden gerepatrieerd naar een begraafplaats in België. Alle Belgische militairen die werden begraven op het gemeentelijk kerkhof van Neuville-sous-Montreuil werden later gerepatrieerd naar een begraafplaats in België. Wij mogen verder ook niet uit het oog verliezen dat er ook Belgische militairen werden begraven in Neuville-sous-Montreuil tijdens WO II maar ook hier zijn weinig schriftelijke bronnen tot op heden daarvan teruggevonden.
[Uiteindelijk werden er blijkbaar drie (3) Belgische soldaten begraven in Neuville-sous-Montreuil tijdens WO II. In het persoonlijk militair dossier van LEENS François (° Anderlecht 21/01/1914 – † Neuville-sous-Montreuil 21/05/1940) staat ‘cimetière militaire de la Chartreuse’, bij VAN DEN EYNDE Jan (° Antwerpen 28/04/1912 – † Neuville-sous-Montreuil 21/05/1940) staat ‘begraven te Neuville-sous-Montreuil in een massagraf’ en bij DEGEL Pierre (° Tienen 19/04/1896 – † Neuville-sous-Montreuil 22/05/1940) staat niets uitdrukkelijk vermeld over de begraafplaats. In de nabij gelegen stad Montreuil-sur-Mer werden er vier (4) Belgische soldaten begraven tijdens WO II.]

 • Voorziene aanleg van een voetweg aan de Chartreuse te Neuville-sous-Montreuil:
  De mensen van ‘Association de la Chartreuse’ hebben laten weten dat zij van plan zijn om een voetweg (een soort van ‘herdenkingspad’ voor de nabestaanden van de WO I-oorlogsslachtoffers) aan te leggen tussen de bomenrijen, hoogstwaarschijnlijk ten zuidwesten van de inrijdreef, van aan de Heilige Benoît-Joseph Labre kapel aan de straatkant, waar het herdenkingsbord zich bevindt, tot aan de Chartreuse. Aan het herdenkingsbord zelf zal een kleine herdenkingsruimte geïnstalleerd worden. Voorziene periode van aanleg: voorjaar-zomer 2020. Details hierover zullen later volgen. (klikken hierna voor foto bomenrij/toekomstige voetweg langs rechterkant van de dreef gezien vanaf de straatkant)  DSC_3303 (klikken hierna voor foto bomenrij/toekomstige voetweg langs linkerkant van de dreef gezien vanaf de Chartreuse)  DSC_3330 
 • Het herdenkingsbord met 599 namen van WO I-oorlogsslachtoffers aan de Chartreuse te Neuville-sous-Montreuil (FR) is momenteel niet beschikbaar:
  Het herdenkingsbord met daarop 599 namen van personen die overleden zijn in de Chartreuse te Neuville-sous-Montreuil (FR, departement Pas-de-Calais) tijdens de periode van maart 1915 tot april 1919 (Eerste Wereldoorlog) en dat werd onthuld op zondag 20 oktober 2019 aan de Chartreuse te Neuville-sous-Montreuil is momenteel niet beschikbaar. De mensen van ‘Association de la Chartreuse’ hebben geantwoord dat dit te maken heeft met schade toegebracht door een storm en dat zij het herdenkingsbord opnieuw zullen plaatsen op maandag 3 februari 2020. (klikken hierna voor foto van de situatie op 02/02/2020) Chartreuse Neuville-sous-Montreuil - Herdenkingsbord op 2 februari 2020 Chartreuse Neuville-sous-Montreuil - Herdenkingsbord op 20 oktober 2019
 • Krantenartikel Vergeten begraafplaats’ met 599 gesneuvelde Belgen ligt er verkommerd bij in Het Laatste Nieuws veroorzaakt heel wat reacties:
  In het kader van de Wapenstilstand-herdenking op 11 november 2019 publiceerde de krant Het Laatste Nieuws op vrijdag 8 november een artikel met als titel ‘Vergeten begraafplaats’ met 599 gesneuvelde Belgen ligt er verkommerd bij (bij die 599 overleden waren ook 12 militairen). Aan dat krantenartikel heeft ook de beheerder van deze website meegewerkt. De meeste overledenen waren afkomstig uit Vlaanderen (vooral de Westhoek) en één van die overleden personen was Victor Borms uit onze gemeente Londerzeel in Vlaams-Brabant (deelgemeente Malderen) die op de vlucht was voor de Duitse soldaten die in zijn straat in zijn woonplaats Malderen binnenvielen in augustus/september 1914 en via via … later zwaargewond terechtkwam in het hospitaal van de Chartreuse.
  Op dat krantenartikel zijn ondertussen heel wat reacties gekomen (vooral reacties van mensen die met ongeloof dat artikel hebben gelezen niet begrijpende dat zoiets kan bestaan).
  De reacties worden hier opgelijst (sorry als het niet lukt om bepaalde links te openen, dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de beheerder van deze website):
  -) Vrijdag 08/11 –> Artikel in krant Het Laatste Nieuws ⇒ Openklikken van artikel in krant Het Laatste Nieuws
  -) Vrijdag 08/11 –> Nieuwsitem in RTBF journaal ⇒ Openklikken van nieuwsitem in RTBF journaal
  -) Maandag 11/11 –> Artikel in krant De Morgen ⇒ Openklikken van artikel in krant De Morgen
  -) Maandag 11/11 –> Nieuwsitem in VTM Nieuws om 19u met reportage over ‘Vergeten kerkhof van Belgische vluchtelingen’ (item van 3min13sec) (niet meer beschikbaar op VTM-website).
  -) Dinsdag 12/11 –> Live interview met Joris Saerens op Radio 2 West-Vlaanderen ’s morgens om 7u40.
  -) Er werden in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers enkele vragen gesteld door een parlementslid aan de minister van Landsverdediging over de 12 Belgische militairen die overleden zijn in de Chartreuse in de periode van maart 1915 tot april 1919.
  -) Bericht op Facebook op 26/03/2020 ⇒
  Openklikken van bericht op Facebook

  Addendum:
  Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er drie Belgische militairen overleden in Neuville-sous-Montreuil en vier in het nabijgelegen stadje Montreuil-sur-Mer
  (zie www.wardeadregister.be {Plaats overlijden=Neuville-sous-Montreuil of Montreuil-sur-Mer, Conflict=Tweede Wereldoorlog Belgisch leger}). Deze Belgische militairen maakten blijkbaar deel uit van een groep van 48 soldaten die in de Chartreuse waren en die op 23 mei 1940 werden geëvacueerd op bevel van de Duitsers. (dit wordt verder onderzocht door Joris Saerens)
 • Artikels in Franse krant ‘Le Journal de Montreuil’ op 23/10/2019 en op 05/09/2018 over de ‘vergeten’ Belgische begraafplaats van  Neuville-sous-Montreuil:
  In de Franse regionale krant ‘Le Journal de Montreuil’ verscheen op 23/10/2019 en ook op 05/09/2018 telkens een artikel over de ‘vergeten’ Belgische begraafplaats van  Neuville-sous-Montreuil. (klikken hierna voor de Franstalige artikels) Le journal de Montreuil 23-10-2019 Neuville-sous-Montreuil un lieu de mémoire pour les 599 réfugiés belges(volledig) artikel_'Le_Journal_de_Montreuil'_05-09-2018
 • Foto’s van de inhuldiging op zondag 20 oktober 2019 te Neuville-sous-Montreuil (FR) van een herdenkingsbord met 599 namen van WO I-oorlogsslachtoffers waaronder een burgerslachtoffer uit Londerzeel:
  Het herdenkingsbord met daarop 599 namen van personen die overleden zijn in de Chartreuse te Neuville-sous-Montreuil (FR, departement Pas-de-Calais) tijdens de periode van maart 1915 tot april 1919 (Eerste Wereldoorlog) werd onthuld op zondag 20 oktober 2019 aan de Chartreuse te Neuville-sous-Montreuil.
  Er waren bij deze plechtigheid een 70-tal personen aanwezig waaronder afstammelingen/families/sympathisanten van de overledenen, officiële vertegenwoordigers van Westhoekoverleg Vlaanderen, van de gemeente Neuville-sous-Montreuil, van het departement Pas-de-Calais en ook journalisten van een paar plaatselijke kranten. (klikken op de verwijzing hierna voor enkele foto’s, openen van dit bestand kan wat tijd vragen) Foto’s inhuldiging van gedenkplaat met 599 namen
 • Inhuldiging op zondag 20 oktober 2019 te Neuville-sous-Montreuil (FR) van een herdenkingsbord met 599 namen van WO I-oorlogsslachtoffers waaronder een burgerslachtoffer uit Londerzeel:
  Op zondag 20 oktober 2019 wordt aan de Chartreuse te Neuville-sous-Montreuil een herdenkingsbord onthuld met daarop 599 namen van personen die overleden zijn in de Chartreuse te Neuville-sous-Montreuil (FR, departement Pas-de-Calais) tijdens de periode van maart 1915 tot april 1919 (Eerste Wereldoorlog).
  Eén van die overleden personen was Victor Borms uit onze gemeente Londerzeel (Malderen) die op de vlucht was voor de Duitse soldaten die in zijn woonplaats Malderen binnenvielen in augustus/september 1914.
  Er waren onder de 599 overledenen minstens 12 Belgische militairen die overgebracht waren vanuit het Belgisch militair hospitaal in Recques-sur-Course in de buurt (op ongeveer 8 km van Neuville-sous-Montreuil) en nadien zijn overleden in de Chartreuse.

  -) Opzoeklijst en informatie van alle 599 oorlogsslachtoffers op
  http://www.inflandersfields.be/nl/namenlijst/zoek (Herdenkingsplaats=Neuville-sous-Montreuil).
  -) Meer informatie over de gesneuvelde militairen ook op www.wardeadregister.be  (Plaats overlijden=Neuville-sous-Montreuil, Conflict=Eerste Wereldoorlog Belgisch leger).
  -) Een lijst met een summiere beschrijving van alle 599 oorlogsslachtoffers + een rechtstreekse link naar de Namenlijst vind je hier lijst 599 personen overleden in de Chartreuse (Westhoekoverleg 2019).

  Locatie van de herdenkingsplaats:

  La Chartreuse de Neuville
  1 Allée de la Chartreuse – 62170 – NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL
  Email: association@lachartreusedeneuville.org
  Tel: ++33 3 21 06 56 97.
  (klikken op de afbeeldingen hierna voor het programma en enkele foto’s)  La Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil - Affiche herdenkingsplechtigheid 20-10-2019(Nederlandse vertaling) La Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil - Affiche commémoration 20-10-2019(met tekst)  Belgische begraafplaats in Neuville-sous-Montreuil(tussen beide wereldoorlogen)(met tekst)  'vergeten' Belgische begraafplaats in Neuville-sous-Montreuil(2016)(met tekst)  La Chartreuse de Notre-Dame des Prés in Neuville-sous-Montreuil, in WO I als vluchtelingen-opvangcentrum en als Belgisch militair-burgerhosp(met tekst)  Recques-sur-Course( Pas-de-Calais) Belgisch militair hospitaal in WO I (met tekst)
  In Het Laatste Nieuws (editie Londerzeel) stond op 7 september 2019 daarover de volgende aankondiging.
  (klikken op de afbeelding hierna voor de aankondiging)  hln-07-09-2019-herdenkingsbord-voor-londerzeels-oorlogsslachtoffer.jpg
 • Uitgave door de Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel (GHKL) van boek ‘Het liefdadigheidswerk van Mademoiselle Orianne‘ + tentoonstelling:
  Op zaterdag 28 september 2019 werd tijdens een academische zitting te Londerzeel het nieuwe boek ‘Het liefdadigheidswerk van Mademoiselle Orianne‘ voorgesteld.
  Leden van GHKL, die reeds voor mei 2019 lid waren, kregen het boek gratis als 3de nummer van het GHKL-tijdschrift van het jaar 2019.
  Niet-leden van GHKL kunnen het boek aankopen aan 25 € (+ 7 € indien verzending).
  Van zaterdag 28 september tot donderdag 3 oktober 2019 werd over dit thema ook een tentoonstelling gehouden.
  Op de tentoonstelling werd ook medisch materiaal uit de Erfgoed-verzameling van het Histaruz-museum (Leuven) tentoongesteld. (klikken op de afbeeldingen hierna voor meer informatie en foto’s)
aankondiging-uitgave-boek-het-liefdadigheidswerk-van-mademoiselle-orianne-door-heemkring-londerzeel-ghkl-04-e1565605654133.jpg
 • tentoonstelling 'Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog'-01  tentoonstelling 'Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog'-02  tentoonstelling 'Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog'-03  tentoonstelling 'Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog'-04  tentoonstelling 'Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog'-05  tentoonstelling 'Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog'-06  tentoonstelling 'Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog'-07  tentoonstelling 'Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog'-08
  In ‘Uit in Vlaanderen’ stond daarover de volgende aankondiging. (klikken op de afbeelding hierna voor de aankondiging)
Aankondiging 'Uit in Vlaanderen' boek+tentoonstelling 'Het liefdadigheidswerk van Mademoiselle Orianne' door gemeente

In het Gemeentelijk informatieblad Londerzeel (GIL) verscheen in de editie september 2019 de volgende aankondiging. (klikken op de afbeelding hierna voor de aankondiging)
Londerzeel-gil_2019_september-16

Dit is de affiche van de gemeente Londerzeel over de activiteiten. (klikken op de afbeelding hierna voor de affiche)  Affiche_voorstelCultuur2

 • Inhuldiging van gedenkplaat met namen van WO I-oorlogsslachtoffers aan monument Blauwenhoek Londerzeel op zondag 29 september 2019:
  Het herdenkingsbord aan Blauwenhoek met de namen van de inwoners van (groot)Londerzeel overleden ten gevolge van WO I werd officieel onthuld op zondag 29 september 2019 tijdens de herdenking van het 100-jarig bestaan van het monument Blauwenhoek dat werd opgericht door Mademoiselle Jeanne Orianne.
  Om 11 uur plechtige onthulling met bloemenhulde, toespraken en de ‘Last Post’ geblazen door klaroenblazers.
  Einde plechtigheid om 11 uur 30 met daarna receptie in de cafetaria van GC Gerard Walschap in Londerzeel Sint-Jozef.
  Het herdenkingsbord aan Blauwenhoek met de namen van de inwoners van (groot)Londerzeel overleden ten gevolge van WO II zal op latere datum plechtig worden onthuld.
  Iedereen was welkom op de plechtigheid op zondag 29 september 2019. (klikken op de afbeeldingen hierna voor enkele foto’s) inhuldiging WO I-gedenkplaat op zondag 29-09-2019-01  inhuldiging WO I-gedenkplaat op zondag 29-09-2019-02  inhuldiging WO I-gedenkplaat op zondag 29-09-2019-03  inhuldiging WO I-gedenkplaat op zondag 29-09-2019-04  inhuldiging WO I-gedenkplaat op zondag 29-09-2019-05  inhuldiging WO I-gedenkplaat op zondag 29-09-2019-06  Het Nieuwsblad Screenshot_2019-10-03 Gedenkplaat van de oorlogslachtoffers WO I werd onthuld
  In ‘Uit in Vlaanderen’ stond daarover de volgende aankondiging. (klikken op de afbeelding hierna voor de aankondiging)  Aankondiging in 'Uit in Vlaanderen' van inhuldiging van WO I-gedenkplaat aan Blauwenhoek Londerzeel op 29-09-2019

In het Gemeentelijk informatieblad Londerzeel (GIL) verscheen in de editie september 2019 de volgende aankondiging. (klikken op de afbeelding hierna voor de aankondiging)  Londerzeel-gil_2019_september-16

 • Inhoud van QR-code bij het herdenkingsbord aan Blauwenhoek met de namen van de inwoners van (groot)Londerzeel overleden ten gevolge van WO I:
  Op het herdenkingsbord aan Blauwenhoek te Londerzeel met de namen van de inwoners van (groot)Londerzeel overleden ten gevolge van WO I (33 gesneuvelde militairen en 12 burgerslachtoffers) bevindt zich een QR-code. (dit herdenkingsbord wordt onthuld op zondag 29 september 2019) (scan of klik op de afbeelding hierna voor de inhoud van deze QR-code) QR-code voor informatie over oorlogsmonumenten van Londerzeel en over de inwoners van Londerzeel overleden ten gevolge van WO I of WO II
 • Inhoud van QR-code bij het monument van de gebroeders Van Doorslaer op de begraafplaats van deelgemeente Steenhuffel:
  Op het monument op de begraafplaats van deelgemeente Steenhuffel ter ere van de drie broers/oud-strijders Van Doorslaer uit Steenhuffel bevindt zich een QR-code. (scan of klik op de afbeelding hierna voor de inhoud van deze QR-code) QR-code voor informatie over de gebroeders Van Doorslaer uit Steenhuffel
 • Foto’s van de herdenkingsborden aan Blauwenhoek met de namen van de inwoners van (groot)Londerzeel overleden ten gevolge van WO I of WO II:
  Het herdenkingsbord aan Blauwenhoek te Londerzeel met de namen van de inwoners van (groot)Londerzeel overleden ten gevolge van WO I (33 gesneuvelde militairen en 12 burgerslachtoffers) wordt plechtig onthuld op zondag 29 september 2019 tijdens de herdenking van het 100-jarig bestaan van het monument Blauwenhoek dat werd opgericht door Mademoiselle Orianne. Het (tweede) herdenkingsbord met de namen van de inwoners overleden ten gevolge van WO II bevat nog geen namen en wordt later onthuld. (klikken op de afbeeldingen hierna) Londerzeel Blauwenhoek-gedenkplaat oorlogsslachtoffers WO I-33 milit.+12 burgers Londerzeel Blauwenhoek-Namen op monument inwoners overleden ten gevolge van WO I IMG_20190816_153216 IMG_20190902_151759
 • Foto’s van de inhuldiging van het monument van de gebroeders Van Doorslaer op de begraafplaats van deelgemeente Steenhuffel:
  Op woensdag 8 mei 2019 (Bevrijdingsdag WO II) werd om 11u een monument ingehuldigd op de begraafplaats van deelgemeente Steenhuffel ter ere van de drie broers/oud-strijders Van Doorslaer uit Steenhuffel. Op de achterkant van de gedenkplaat staan ook gegevens zoals een QR-code met meer info over dit monument.
  In de krant Het Nieuwsblad (online regionale pagina) verschenen een zestigtal foto”s van die inhuldiging. (klikken op de afbeeldingen hierna) 8mei_(34)  Steenhuffel begraafplaats-monument Van Doorslaer  Steenhuffel begraafplaats-gedenkplaat bij monument Van Doorslaer  DSC_4308
 • Inhuldiging monument gebroeders Van Doorslaer op de begraafplaats van deelgemeente Steenhuffel:
  Op woensdag 8 mei 2019 (Bevrijdingsdag WO II) werd in de voormiddag een gedenkplaat ingehuldigd op de begraafplaats van deelgemeente Steenhuffel ter ere van de drie broers/oud-strijders Van Doorslaer uit Steenhuffel.
  In het Gemeentelijk informatieblad Londerzeel (GIL) verscheen in de editie mei 2019 de volgende aankondiging. (klikken op de afbeelding hierna voor de aankondiging)
gil_2019_mei-0024

In ‘Uit in Vlaanderen’ stond daarover de volgende aankondiging. (klikken op de afbeelding hierna voor de aankondiging)

steenhuffel-begraafplaats-08-05-2019-herdenking-bevrijding-wo-ii-inhuldiging-monumentaankondiging-in-uit-databank-website-02.jpg
 1. Frans Henri Jan Van Doorslaer (geboren in Steenhuffel op 23/01/1892 en overleden in Steenhuffel op 12/09/1972). In dienst als oorlogsvrijwilliger vanaf 1 april 1915 en bij de grenadiers vanaf 29 maart 1916. Vanaf 26 december 1916 in hetzelfde regiment grenadiers maar wel een ander bataljon als zijn jongere broer Jeremias.
  Na de Eerste Wereldoorlog heeft Frans Henri Jan als beenhouwer gewerkt in Antwerpen.
 2. Jeremias Van Doorslaer, tweelingbroer van Lodewijk Jozef, geboren in Steenhuffel op 02/02/1893. In dienst bij de grenadiers vanaf 1 augustus 1914 bij het begin van WO I.
  Gesneuveld op 10/11/1918 (dag voor de Wapenstilstand) te Semmerzake-Sluis aan het front bij het bevrijdingsoffensief van WO I (Jeremias was korporaal).
 3. Lodewijk Jozef Van Doorslaer, tweelingbroer van Jeremias, geboren in Steenhuffel op 02/02/1893. Oud-strijder van zowel WO I als WO II. In dienst als soldaat-brancardier bij het 5de Linieregiment vanaf 1 augustus 1914 bij het begin van WO I. Hij geraakte tijdens WO I op 18/10/1918 zwaargewond aan zijn linkerschouder door mitrailleurkogels bij gevechten aan de oostkant van Oostrozebeke en werd tot 19/03/1919 verzorgd in een militair hospitaal in Hoogstade (in die periode is zijn tweelingbroer Jeremias gesneuveld!) (Lodewijk Jozef was op het einde van WO I adjudant en oorlogsinvalide).
  Later onderwijzer en vanaf 01/01/1934 schoolhoofd van de jongensschool te Steenhuffel.
  Hij geraakte dodelijk gewond in Oedelem bij een Duits luchtbombardement op 26/05/1940 tijdens zijn actieve dienst in WO II en overleed in het militair hospitaal van Brugge op 30/05/1940 (ondanks zijn invaliditeit opgelopen in WO I was Lodewijk Jozef (reserve)kapitein-commandant geworden en deed hij dienst in WO II).
  In Steenhuffel werd later een gedenkplaat ter ere van hem aangebracht aan de zijgevel van het vroegere schoolhuis in de toenmalige straat Elst en werd die straat later naar hem vernoemd.

  De drie broers Van Doorslaer hebben uiteindelijk allemaal gediend in het leger bij de grenadiers (Frans Henri Jan en Jeremias bij het 2de Regiment Grenadiers in WO I maar wel niet hetzelfde bataljon, Lodewijk Jozef bij het 3de Regiment Grenadiers maar dan wel in WO II, in WO I heeft Lodewijk Jozef gediend bij het 5de Linieregiment).
 • Gemeentelijk informatieblad Londerzeel (GIL) – Oorlogsmonumenten WO I en WO II:
  In het Gemeentelijk informatieblad Londerzeel (GIL) verscheen in de editie januari-februari 2019 de volgende aankondiging. (klikken op de afbeelding hierna voor de aankondiging)
gil_2019_janfeb(vermelding Oorlogsmonumenten WOI en WOII op pagina 5)-0005

Rechtzetting in verband met de tekst in het Gemeentelijk informatieblad Londerzeel:
Aan het herdenkingsmoment op Blauwenhoek zullen twee panelen worden geplaatst met daarop de naamplaatjes van alle namen van burger- en oorlogsslachtoffers van Londerzeel.
Het voorstel van deze panelen komt van een aantal personen uit de werkgroep ‘Herdenking WOI’ en met steun van de ‘Verenigde Oud-strijders & Oud-soldaten Londerzeel’ (zie www.londerzeel.be/ontbrekende-namen-toegevoegd-aan-oorlogsmonumenten
voor de gewijzigde tekst).

 • Oproep in verband met Mejuffer Jeanne Orianne:
  Wij zijn op zoek achter alle mogelijke informatie/documenten/foto’s/… van/over Mejuffer Jeanne Orianne die tijdens WO I in Londerzeel woonde en heel wat herbegravingen van gesneuvelde soldaten organiseerde in verschillende dorpen in de ruime omgeving van Londerzeel.
  Mejuffer Jeanne Orianne heeft ook een heleboel monumenten opgericht ter ere van de gesneuvelden.

  Ook informatie over andere personen die tijdens WO I herbegravingen zouden hebben gedaan is van harte welkom.
  Indien je in het bezit bent van info over Mejuffer Jeanne Orianne of eventueel andere personen die herbegravingen organiseerden gelieve contact op te nemen met de beheerder van de website www.londerzeelwo1.wordpress.com (via e-mail: joris.saerens.wo1@outlook.com).
 • Poëtische en muzikale vertelling “Hebben wij hun stem gehoord?”:
  Op vrijdag 30 november 2018 staat de laatste activiteit ter herdenking van de Groote Oorlog in Londerzeel gepland.
  In regie van Emiel De Cock brengen de gemeente Londerzeel, Kunstcollectief Stuifmeel, Silhouettes, Sound of Seven, Fran & Bart en Freek Van den Broeck een poëtische en muzikale vertelling over de Groote Oorlog.
  Afspraak in GC Gerard Walschap, 19u30 (deuren open om 19u).
  Toegangskaarten €7 kunnen ter plaatse gekocht worden of in voorverkoop bij de cultuurdienst of bibliotheek Londerzeel. (klikken op de afbeelding hierna voor affiche)voorstelling WOI_30.11.2018(zonder_witte_rand)
 • Artikel in de krant ‘De Zondag’ op zondag 11 november 2018:
  In de krant ‘De Zondag’ (regio De Rand en Brussel) verscheen op zondag 11 november 2018 het volgende artikel (klikken op de afbeelding).

  artikel_De_Zondag(11-11-2018,De_Rand_en_Brussel)-detail
 • Herdenking 11 november 2018 in Londerzeel:
  Gemeente_Londerzeel-Uitnodiging_11.11.2018

  Affiche_tentoonstelling-'Dagelijks_leven_tijdens_WO _I'(november_2018)
  Meer gegevens over deze herdenking (klikken op de afbeelding hiervoor voor het programma van de 11 novemberherdenking):
  Het plechtig eerbetoon zal plaatsvinden op zondag 11 november aan het herdenkingsmonument aan de Sint-Jozefkerk te Londerzeel Sint-Jozef, gevolgd door de officiële opening van de tentoonstelling “Het dagelijks leven tijdens WOI” en de boekvoorstelling “Enkele soldaten en burgers uit Londerzeel in de Groote Oorlog” van Joris Saerens. (klikken op de afbeelding hierna voor affiche tentoonstelling)
 • Verslag herdenking ‘Slag van Neeravert’ te Londerzeel op zaterdag 29 september 2018:
  De hevige ‘Slag van Neeravert’ (ook ‘Slag van Londerzeel’ genoemd) vond plaats op dinsdag 29 september 1914 op de plaats Neeravert te Londerzeel (deelgemeente Sint-Jozef) en werd herdacht op zaterdag 29 september 2018. De plechtigheden werden bijgewoond door een grote menigte waaronder enkele nazaten van soldaten die sneuvelden tijdens de slag en een afvaardiging van 12de/13de Linieregiment uit Spa (de ‘Slag van Neeravert’ werd gevochten door het Belgische 12de Linieregiment). Eerst was er om 19u30 een korte bloemenhulde aan het kleine monument op het slagveld van Neeravert, gevolgd door een fakkeloptocht, langs de tijdelijke moddersculptuur “No man’s land”, naar het grote monument op de Blauwenhoek. Daar werden toespraken gehouden door Geert Tamsyn (voorzitter van Verenigde Oud-strijders & Oud-soldaten Londerzeel), burgemeester Nadia Sminate, de bevoegde schepen Gerda Verhulst, Emiel De Cock (die WO I-gedichten voorlas) en Rob Buelens (kunstenaar van tijdelijke moddersculptuur op Neeravert) van Londerzeel. Tijdens de toespraken werden ook de namen van de gesneuvelden van de ‘Slag van Neeravert’ voorgelezen. Nadien werd een bloemenhulde gebracht en de ‘Last Post’ geblazen door twee klaroenspelers en werden, voor de eerste maal, spots op het monument aangestoken.
  Na de plechtigheden konden de aanwezigen genieten van verse soep die bereid was in een ter plaatse aanwezige authentieke veldkeuken uit WO I (VZW Platform voor Belgische militaire geschiedenis “De Patrouilleurs”) en volgde er nog een gelegenheidsreceptie in een tent.
  Iedereen wordt hierbij bedankt voor hun medewerking en aanwezigheid bij deze herdenking die gelukkig kon doorgaan bij droog weer met zachte temperaturen
  (klikken op beelden hiernaast voor foto’s)  Herdenking_'Slag_van_Neeravert'_te_Londerzeel_op_28-09-2018(fakkeltocht)-02   Herdenking_'Slag_van_Neeravert'_te_Londerzeel_op_28-09-2018(fakkeltocht)-03   Herdenking_'Slag_van_Neeravert'_te_Londerzeel_op_28-09-2018(fotos_nieuwsblad_regio).
 • Herdenkingsplechtigheid Belgisch militaire begraafplaats Houthulst (‘Slag van het Vrijbos’ herdacht in Houthulst):
  Op de militaire begraafplaats in Houthulst is op vrijdag 28 september 2018 de ‘Slag van het Vrijbos’ tijdens de Eerste Wereldoorlog herdacht (start van het bevrijdingsoffensief). Precies 100 jaar geleden kwam het Belgische leger in actie om het bos te heroveren op de Duitsers. Die hadden er zich ingegraven in wat een on-inneembare stelling leek. De weerstand was groot en er vielen duizenden slachtoffers. Veel gesneuvelden van toen liggen in Houthulst begraven. Aan de plechtigheid namen naast de minister van Defensie en andere prominenten ook mensen van Houthulst deel.
  Annaert Karel Lodewijk (° Steenhuffel 25-11-1889 † Poelkapelle 28-9-1918) en Cassimons Lodewijk Joseph (° Malderen 28-9-1896 † Handzame 14-10-1918) waren soldaten uit Londerzeel die deelnamen aan dat bevrijdingsoffensief dat startte op 28/09/1918 en waarbij deze Londerzeelse soldaten zijn gesneuveld (klikken op beeld hiernaast voor info gesneuvelde soldaten uit Londerzeel)  WO I-soldaten uit Londerzeel gesneuveld tijdens het bevrijdingsoffensief en begraven op militaire begraafplaats Houthulst (klikken op beeld hiernaast voor reportage Focus-WTV)  Focus-WTV-Slag van het Vrijbos herdacht in Houthulst(28-09-2018).
 • Tentoonstelling ‘Dagelijks leven tijdens WO I’ en verdeling boek ‘Enkele soldaten en burgers uit Londerzeel in de Groote Oorlog’:
  Ter gelegenheid van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 2018 organiseert de gemeente Londerzeel in samenwerking met verschillende verenigingen en geïnteresseerde individuelen de tentoonstelling ‘Dagelijks leven tijdens WO I’ in het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap Sint-Jozefstraat 44 te Londerzeel Sint-Jozef.

  Openingstijden van de tentoonstelling ‘Dagelijks leven tijdens WO I’:
  -) zondag 11 november van 15u tot 18u
  -) vrijdag 16 november van 18u tot 20u
     -) zaterdag 17 november van 15u tot 20u
  -) zondag 18 november van 15u tot 20u

  Bij de officiële opening van de tentoonstelling op zondag 11 november 2018 om 15u in het Gemeenschapscentrum zal het boek ‘Enkele soldaten en burgers uit Londerzeel in de Groote Oorlog’ (geschreven en uitgegeven door Joris Saerens) worden voorgesteld.
  Tijdens de openingsdagen van de tentoonstelling kan het boek samen met een kleine gratis boek-attentie worden afgehaald in het Gemeenschapscentrum door de personen die hebben besteld.
  Voor diegene die geen boek heeft besteld zijn er enkele boeken in voorraad (zolang de voorraad strekt) die ter plaatse kunnen worden aangekocht aan de prijs van 30 €/stuk (boek-attentie inbegrepen).
  Afhalen of verkrijgen van een boek kan nadien ook tijdens de periodieke zitdagen van de Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel (GHKL) achteraan in de bibliotheek te Londerzeel (elke eerste en derde zaterdag van iedere maand van 9u tot 11u45).
  Informatie over de tentoonstelling zal ook worden gepubliceerd in het Gemeentelijk Informatieblad Londerzeel (GIL).
  De boeken zullen begin november worden verstuurd per post naar diegenen die deze optie hadden aangeduid bij hun bestelling.

 • Herdenking ‘Slag van Neeravert’ te Londerzeel op zaterdag 29 september 2018:Slag_Neeravert_UITNODIGING(door_gemeente_Londerzeel)
  Meer gegevens over deze herdenking:
  Tijdens de fakkeltocht (afstand ongeveer: +/- 1,8 km.), die zal starten omstreeks 19u30 aan het monument van Neeravert en die gaat tot aan het monument Blauwenhoek, worden enkele gedichten in verband met de oorlog voorgelezen (opgelet: de wagens dienen geparkeerd te worden op de aangeduide parkeerplaats in de buurt van het monument Blauwenhoek en met een shuttlebus kan er dan worden meegereden naar de startplaats aan het monument van Neeravert).
  Tijdens de toespraken zullen ook de namen van de gesneuvelden van de ‘Slag van Neeravert’, die plaatsvond op dinsdag 29 september 1914, worden voorgelezen.
  Na de fakkeltocht en na het voor de eerste maal aansteken van de verlichting bij het monument Blauwenhoek wordt er verse soep verdeeld die zal worden bereid in een ter plaatse aanwezige authentieke veldkeuken uit WO I en volgt er nadien een gelegenheidsreceptie in een tent.
  Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 20 september 2018 op 052/31 94 64 of via cultuur@londerzeel.be.
 • Herbegraving van vier Belgische soldaten WO I op zondag 1 juli 2018 in De Panne:
  Tijdens een korte, intieme plechtigheid aan de Dodengang te Diksmuide werden de vier doodskisten met de stoffelijke resten van vier Belgische WO I-soldaten één voor één ingeladen door ‘De Patrouilleurs’ uit Merchtem/Peizegem in een authentieke Ford T-ambulance uit 1917. Daarop volgde de Last Post en het Belgische volkslied. Meteen het signaal voor de colonne om te vertrekken richting de Militaire Begraafplaats van De Panne waar de soldaten hun laatste rustplaats gaan krijgen (organisatie: War Heritage Institute Brussel) (zie ook korte video in Videoboek).
bty
DSC_1431
DSC_1432
bty
bty
DSC_1434
bty
 • Moddersculptuur WO I door kunstenaar Rob Buelens in Neeravert te Londerzeel:
IMG_20180912_120739
DSC_1593
Foto’s boven: “No man’s land” te Neeravert – een ‘tijdelijk’ kunstwerk (moddersculptuur) van Londerzelenaar Rob Buelens ter nagedachtenis van de ‘Slag bij Neeravert’ op 29 september 1914, Londerzeel Sint-Jozef.
Foto onder links: Detail van “No man’s land” te Neeravert – de schedel van een gesneuvelde soldaat met karabijn aan zijn voeten en met naast zich het hoofd van een gesneuveld paard.
Foto onder rechts: Om het einde van WO I te herdenken heeft de kinderraad van Londerzeel in samenwerking met kunstenaar Rob Buelens een houten wensboom gecreëerd in het educatief bos in Neeravert, Londerzeel Sint-Jozef, vlak naast het kunstwerk “No man’s land”.
DSC_1611
DSC_1369

=========================================================================

DSC_1370
DSC_1362
DSC_1358
DSC_1365
Foto’s van de aanmaak van het ‘tijdelijke’ kunstwerk en de wensboom op vrijdag 15 juni 2018 (foto’s van het kunstwerk in opbouw)

De kunstenaar Rob Buelens uit Londerzeel is op maandag 11 juni begonnen met het maken van een moddersculptuur op Neeravert, op de plaats van het vroegere slagveld waar op dinsdag 29 september 1914 de hevige ‘Slag van Neeravert’ in Londerzeel plaatsvond. Het ‘tijdelijke’ kunstwerk heeft WO I als thema en bevindt zich in de buurt van het monument van Neeravert dichtbij bij de houten wensboom die in mei 2018 werd opgezet door de Londerzeelse kinderraad onder begeleiding van kunstenaar Rob Buelens. Het oorlogstafereel, bestaande uit 3D figuren op schaal 1:8, meet 5,60m x 5,60m. De afwerking van het kunstwerk is voorzien tegen eind juni. Bedoeling is om het kunstwerk gedurende meerdere maanden te laten liggen tot het door de natuurelementen terug wordt ‘overwonnen’.

 • ⇒ De bestelmogelijkheid van het hierna vermelde boek werd afgesloten op 06/09/2018⇐
  Op zondag 11 november 2018 wordt het boek ‘ENKELE SOLDATEN EN BURGERS UIT LONDERZEEL IN DE GROOTE OORLOG’ (geschreven en uitgegeven door Joris Saerens) voorgesteld en zullen nadien de bestelde exemplaren van het boek worden verdeeld tijdens een tentoonstelling opgezet door Verenigde Oud-strijders & Oud-soldaten Londerzeel over ‘Het leven tijdens WO I‘ en dit op zondag 11 november, zaterdag 17 november en zondag 18 november 2018 in het Gemeenschapscentrum Gerard Walschap Sint-Jozefstraat 44 te Londerzeel Sint-Jozef. Meer informatie over de geplande tentoonstelling met als thema ‘Het leven tijdens WO I‘ volgt later.

Ter nagedachtenis van de vele soldaten uit Londerzeel werd dit boek opgesteld waarin aan de hand van de belevenissen van een aantal van die soldaten het verhaal wordt geschetst van wat zij en hun mede-soldaten hebben meegemaakt in de lange en hevige strijd tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Er wordt ook dieper ingegaan op wat burgers die achterbleven in hun dorp, vluchtelingen, weggevoerden, opgeëisten en burgerlijke gevangenen uit Londerzeel hebben moeten doorstaan.
Verder zijn er bijlagen over onder meer volgende onderwerpen: ‘Vermeende wandaden door de Duitse soldaten in de kerk van Steenhuffel bij het begin van WO I’, ‘Onduidelijkheden betreffende gesneuvelde Plaentinck uit Malderen begraven te Southampton’, ‘Inventaris van tijdelijke begraafplaatsen van militairen te Londerzeel tijdens WO I’, ‘Leven in Malderen en omgeving onder Duitse bezetting in 14-18’, …
In het boek zijn talrijke authentieke (militaire) documenten en honderden foto’s/afbeeldingen opgenomen evenals een bijgewerkt fotoboek van meer dan 440 oud-strijders WO I van Londerzeel en een lijst met gegevens uit de dossiers van weggevoerde, opgeëiste en burgerlijke gevangenen van Londerzeel (hier klikken voor info over het boek).

Dit boek kan besteld worden aan de prijs van 30 € voor de eerste intekenaars (hier klikken voor bestelling) dankzij korting van projectsubsidie Erfgoedontsluiting toegekend door de provincie Vlaams-Brabant, normale prijs 45 € (boek bestaat uit 348 pagina’s in kleurendruk met harde kaft, formaat A4) (ter info: dit wordt enkel in boekvorm uitgegeven en zal niet raadpleegbaar zijn op de website en zal ook niet verkrijgbaar zijn in de boekhandel).

 • (Opgelet: de voorinschrijvingen werden afgesloten op 6 september 2018)
  (klik hier voor afdrukvoorbeeld 1)
  (klik hier voor afdrukvoorbeeld 2)
 • boek_Enkele_soldaten_en_burgers_uit_Londerzeel_in_de_Groote_Oorlog-hardcover-voorkant1
 • Op dinsdag 8 mei om 10u45 werd het vernieuwde oorlogsmonument aan de kerk van de deelgemeente Steenhuffel officieel ingehuldigd in aanwezigheid van enkele familieleden van de oorlogsslachtoffers waarvan de namen werden toegevoegd op de gedenkplaten van WO I en WO II (onder meer Judith De Raes, een kleindochter van De Smedt Virginia, en verder enkele nabestaanden van Fertinel Lodewijk Emiel) (zie ook naslagwerk van DE SMEDT VIRGINIA).
  20180508_16-10u45-Inhuldiging_vernieuwd_oorlogsmonument_te_Steenhuffel bty 20180508_22-10u45-Inhuldiging_vernieuwd_oorlogsmonument_te_Steenhuffel
 • Op maandag 7 mei 2018 werden enkele namen van oorlogsslachtoffers toegevoegd op het oorlogsmonument aan de kerk van de deelgemeente Steenhuffel.
  Toevoeging op de gedenkplaat van de Eerste Wereldoorlog:
  De Smedt Virginia (huismoeder van 8 minderjarige kinderen van Rossemstraat 3, op 21 september 1914 (toen de Duitsers Imde evacueerden) getroffen in haar keuken door een kogel die binnendrong langs het keukenraam en zij is ’s anderendaags op 22 september 1914 overleden) (zie ook naslagwerk van DE SMEDT VIRGINIA).
  Toevoegingen op de gedenkplaat van de Tweede Wereldoorlog:
  Fertinel Lodewijk Emiel (op 23 mei 1940 dood teruggevonden onder de restanten/brokstukken van een luchtbombardement te Cormont te Frankrijk dat plaatshad op 21 mei 1940 en hij werd in dat dorpje begraven).
  Booghmans August (overleden thuis op Haan op 8 december 1945 na verblijf in meerdere concentratiekampen in Duitsland).
  20180508-Oorlogsmonument_te_Steenhuffel(nieuwe_situatie)-01

  Op het oorlogsmonument te Steenhuffel werden op maandag 7 mei 2018
  enkele namen van oorlogsslachtoffers van WO I en WO II toegevoegd.
 • Doordat op de oorlogsmonumenten van Blauwenhoek te Londerzeel en aan de kerk van Steenhuffel de namen van de burgerslachtoffers vermeld staan (in Steenhuffel is dit gepland voor in de nabije toekomst) is het wenselijk dat de namen van de burgerslachtoffers van Malderen ook op het oorlogsmonument van Malderen zouden worden toegevoegd.
  Onderhandelingen over deze materie worden op dit moment gevoerd met het gemeentebestuur en de schepen van patrimonium en monumentenzorg van de gemeente Londerzeel.
 • Geplande activiteit in 2018:         Monument_12Linie_Neeravert_uit_wwwLonderzeel  bloem_margriet_of_madeliefje  Londerzeel-monument_Blauwenhoek bloem_margriet_of_madeliefje  sculptuur_van_Rob_Buelens_Malderen
  Op zaterdag 29 september 2018 wil Verenigde Oud-strijders en Oud-soldaten Londerzeel starten met de jaarlijkse herdenking van de ‘Slag van Londerzeel’ of ‘Slag van Neeravert’ (had plaats op dinsdag 29 september 1914). In het herdenkingsjaar 2018 zal dat op een bijzondere manier gebeuren, in samenwerking met de gemeente Londerzeel en andere actoren.
  Het vooropgezette scenario voorziet een korte bloemenhulde om 19u30 aan het kleine monument op het slagveld van Neeravert, gevolgd door een fakkeloptocht (afstand: +/- 1,8 km.) naar het grote monument op de Blauwenhoek-Londerzeel. Daar zouden dan, voor de eerste keer, spots op het monument aangestoken worden. Uiteraard dient deze herdenking daarom ’s avonds te gebeuren.
  De gemeentelijke diensten en overheden van Londerzeel zijn zeer actief betrokken bij dit initiatief. Naast Verenigde Oud-strijders en Oud-soldaten Londerzeel, wordt aan dit evenement ook meegewerkt door kunstenaar Rob Buelens, die in de omgeving van het monument op Neeravert een kunstwerk (moddersculptuur) zal maken, en de VZW Platform voor Belgische militaire geschiedenis (“De Patrouilleurs”). Het is de bedoeling daar ook nog andere verenigingen en de Londerzeelse scholen bij te betrekken. De 12de/13de Linie (de ‘Slag van Londerzeel’ werd gevochten door het 12de Linieregiment) zal ook een afvaardiging sturen naar dit gebeuren
  .
 • In het kader dat het in 2018 exact 100 jaar geleden zal zijn dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd en dat dit feit niet mag worden vergeten is men in Londerzeel bezig met het opstarten van verschillende initiatieven zoals onder meer om op het oorlogsmonument aan de kerk van de deelgemeente Steenhuffel de namen toe te voegen van mensen uit Steenhuffel die om het leven kwamen door oorlogsgeweld en die nog niet op dat monument vermeld stonden, zijnde een burger in WO I en een soldaat + burger in WO II, en ook een grafaanduiding of monumentje te voorzien op de begraafplaats van Steenhuffel voor de 3 broers Van Doorslaer die allen oud-strijders WO I zijn. Meer informatie over deze en ook nog andere initiatieven volgt nog.
  Steenhuffel_oorlogsmonument_zonder_platen_14-18_en_40-45_in_oktober_2017_04

  Op het oorlogsmonument te Steenhuffel werden in oktober 2017
  de oude naamplaten van 1914-1918 en 1940-1945 verwijderd
  en worden binnenkort vervangen door nieuwe naamplaten
  met enkele toegevoegde namen.
 • Op zaterdag 4 november 2017 werd het boek ‘JOURNAL DE CLASSE’ VAN KORPORAAL LODEWIJK JOZEF VAN DOORSLAER voorgesteld en verdeeld in de bibliotheek te Londerzeel. Diegene die het boek nog wilt verkrijgen of aankopen kan steeds terecht op de zitdagen van Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel in de bibliotheek te Londerzeel (www.ghklonderzeel.be) of kan contact opnemen met de beheerder van deze website (Contact).
  dav dav dav dav

 • Op donderdag 14 september 2017 organiseert Erfgoedkring Berla te Meise een praatcafé waar Joris Saerens aan de hand van foto’s en tekst het verhaal zal brengen van soldaat Lodewijk Jozef Van Doorslaer tijdens de Eerste Wereldoorlog (oud-strijder WO I en WO II uit Steenhuffel).
  Toegang vanaf 18u30, aanvang presentatie om 19u30 in ’t Moment van Meise,
  Brusselsesteenweg 40 te Meise. Inkom gratis, allen welkom! (klikken op afbeelding)  Van_Doorslaer_Lodewijk_Jozef_.
  ◊ Joris Saerens bedankt het publiek dat aanwezig was in het praatcafé van Erfgoedkring Berla te Meise voor hun aandacht tijdens de presentatie van het verhaal van soldaat Lodewijk Jozef Van Doorslaer. Ook Erfgoedkring Berla wordt hierbij bedankt voor de organisatie van het praatcafé. Wij verontschuldigen ons ook voor het feit dat er geen microfoon beschikbaar was tijdens het eerste deel van de presentatie. Sorry hiervoor.
 • In het najaar van 2017 verschijnt het boek ‘JOURNAL DE CLASSE’ VAN KORPORAAL LODEWIJK JOZEF VAN DOORSLAER (geschreven door Joris Saerens en uitgegeven in samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel).

Dit boek kan nu niet meer besteld worden (de voorinschrijvingen werden afgesloten op 1 september 2017).

Dit boek is opgebouwd rond het recent opgedoken en eigenhandig geschreven klasschrift van Korporaal Lodewijk Jozef Van Doorslaer uit Steenhuffel met notities en persoonlijke aantekeningen over zijn opleiding tot onderofficier tijdens een periode in de Eerste Wereldoorlog in Bayeux te Frankrijk. Aangevuld met talrijke randinformatie, foto’s en afbeeldingen (ter info: dit wordt alleen in gedrukte boekvorm uitgegeven en zal niet raadpleegbaar zijn op de website en zal ook niet verkrijgbaar zijn in de boekhandel)

(hier klikken voor een voorstelling van het boek)

De Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel en Joris Saerens verwelkomen jullie op zaterdag 4 november 2017 van 9u tot 11u45 in de bibliotheek te Londerzeel voor de overhandiging van het boek ‘Journal de Classe’ van Korporaal Lodewijk Jozef Van Doorslaer in de Groote Oorlog dat jullie misschien hebben besteld. Er zal ook randactiviteit worden voorzien bij die gelegenheid.

Voor diegenen die in de onmogelijkheid waren om een boek te bestellen via voorinschrijving of via internet en toch nog een boek willen verkrijgen kunnen hiervoor de beheerder van de website contacteren of kunnen naar de bibliotheek te Londerzeel komen tussen 9u en 11u45 tijdens de zitdagen van de Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel om ter plaatse toch nog een boek ‘Journal de Classe’ van Korporaal Lodewijk Jozef Van Doorslaer in de Groote Oorlog te bekomen aan de prijs van 24 € en dit tot zolang de voorraad strekt (zie Aanbod).

Meer informatie over zaterdag 4 november 2017:  (hier klikken voor meer informatie over zaterdag 4 november 2017).

Boekcover-'Journal de Classe' van Korporaal Lodewijk Jozef Van Doorslaer in de Groote Oorlog-verkleind_met_blauwe_kader
 • Indien men graag meer informatie (zie Inhoud) wil bekomen van een familielid die oud-strijder was of een burger tijdens WO I dan kan men die vraag steeds richten tot Joris Saerens voor eventueel verder opzoekingswerk.

Voorbeeld van ‘boekenkast’

boekenkast