Prikbord

  • Oproep in verband met Mejuffer Jeanne Orianne (december 2018)
   Wij zijn op zoek achter alle mogelijke informatie/documenten/foto’s/… van/over Mejuffer Jeanne Orianne die tijdens WO I in Londerzeel woonde en heel wat herbegravingen van gesneuvelde soldaten organiseerde in verschillende dorpen in de ruime omgeving van Londerzeel.
   Mejuffer Jeanne Orianne heeft ook een heleboel monumenten opgericht ter ere van de gesneuvelden.

   Ook informatie over andere personen die tijdens WO I herbegravingen zouden hebben gedaan is van harte welkom.
   Indien je in het bezit bent van info over Mejuffer Jeanne Orianne of eventueel andere personen die herbegravingen organiseerden gelieve contact op te nemen met de beheerder van de website www.londerzeelwo1.wordpress.com (via e-mail: joris.saerens.wo1@outlook.com).
  • Oproep: Soldatenzerkje van Londerzeelse soldaat op kerkhofje van Bohon in de buurt van Durbuy? (september 2018)
   Een vrouw uit Kapelle-op-den-Bos signaleert dat er op het kerkhofje van de gemeente Bohon (een drietal kilometer van Durbuy) een vervallen en verwaarloosd graf zou zijn met als opschrift ‘Londerzeel’. Het zou gaan over een typisch soldatenzerkje maar wel zonder aanduiding van de naam of geboorte- en overlijdensdatum van de militair in kwestie en daterend uit WO I volgens de vrouw uit Kapelle-op-den-Bos.
   Heeft iemand meer informatie over de soldaat en/of het graf met opschrift ‘Londerzeel’ op het kerkhofje van Bohon gelieve dan contact op te nemen met de website www.londerzeelwo1.wordpress.com (via e-mail: joris.saerens.wo1@outlook.com).